Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Hiện tượng mỏi 34%

34% các trường hợp vòng bi hư hỏng sớm khi thiết bị hoạt động quá tải, không được bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng không đúng. Có thể tránh các trường hợp hư hỏng bất thường, vì khi bắt đầu chớm hư hỏng, vòng bi sẽ "phát ra" các dấu hiệu báo trước. Các dấu hiệu này có thể được phát hiện và phân tích bởi các thiết bị kiểm tra của SKF. Một dải sản phẩm các thiết bị kiểm tra SKF bao gồm các dụng cụ cầm tay, hệ thống trung tâm với các phần mềm quản lý để theo dõi định kỳ hoặc liên tục các thông số làm việc quan trọng.