Skip to content

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Cổ dê đai siết

NORMA Normetta - Cổ dê đường kính lớn

Đai siết dạng cuộn NORMETTA dùng để siết cho những ứng dụng có đường kính lớn (đường kính ống hơn 300mm). Một cuộn NORMETTA dài 30 mét, được gắn với 1 đầu khóa cố định hoặc không cố định.