Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Zebra GK420t Label Printer [GK42-102520-000]; 787-3158

by Zebra
0₫
SKU 7873158

Mã nhà sản xuất: GK42-102520-000

Đơn vị tính: Each