Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

SPP-50, 50mm Insulated Tinned Copper Breadboard Jumper Wire in Black, Blue, Red, White, Yellow [SPP-50]; 505-3403

0₫
SKU 5053403

Mã nhà sản xuất: SPP-50

Đơn vị tính: Bag