Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Suco Pressure Switch, G 1/4 1bar to 10 bar [0240458031006]; 511-2221

by Suco
0₫
SKU 5112221

Mã nhà sản xuất: 0240458031006

Đơn vị tính: Each