Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

STMicroelectronics Discovery MCU Development Kit STM32L152C-DISCO [STM32L152C-DISCO]; 880-2084

0₫
SKU 8802084

Mã nhà sản xuất: STM32L152C-DISCO

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Minimum Temperature Sensitivity 0°C
Maximum Temperature Sensitivity 30°C
Number of Temperature Levels 7
Orientation Horizontal
Reversibility Yes
Label Length 12.5mm
Label Width 45mm