Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

STMicroelectronics Discovery MCU Development Kit STM32F407G-DISC1 [STM32F407G-DISC1]; 910-7951

0₫
SKU 9107951

Mã nhà sản xuất: STM32F407G-DISC1

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Classification Development Kit
Kit Name Discovery
Technology MCU
Device Core ARM Cortex M4F
Processor Family Name STM
Processor Part Number STM32F407VGT6
Processor Type MCU