Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

STMicroelectronics STM32 Nucleo-144 MCU Development Board NUCLEO-F746ZG [NUCLEO-F746ZG]; 917-3772

0₫
SKU 9173772

Mã nhà sản xuất: NUCLEO-F746ZG

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Classification Development Board
Kit Name STM32 Nucleo-144
Technology MCU
Device Core ARM Cortex M7
Processor Family Name STM
Processor Part Number STM32F746ZGT6
Processor Type MCU