Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

TO92 voltage regulator,L78L12ACZ 12V [L78L12ACZ]; 178-5116

0₫
SKU 1785116

Mã nhà sản xuất: L78L12ACZ

Đơn vị tính: Reel