Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Stanley 150 mm Hacksaw, 32 TPI [0-15-218]; 232-1933

by Stanley
0₫
SKU 2321933

Mã nhà sản xuất: 0-15-218

Đơn vị tính: Each