Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

SparqEE Shield for Arduino [ShieldAv1-0]; 811-0723

by SparqEE
0₫
SKU 8110723

Mã nhà sản xuất: ShieldAv1-0

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Product Name ShieldAv1-0
Kit Classification Shield
Processor Part Number ShieldAv1-0
For Use With Arduino