Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

SMC Pipe Cutter 12 mm, Cuts Plastic [TK-3]; 667-9400

by SMC
0₫
SKU 6679400

Mã nhà sản xuất: TK-3

Đơn vị tính: Each