Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Schneider Electric Modicon M580 PLC CPU, Ethernet Networking Mini USB Interface, 8 MB Program Capacity, 24 V dc [BMEP582020]; 820-8479

0₫
SKU 8208479

Mã nhà sản xuất: BMEP582020

Đơn vị tính: Each