Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Logic Module, 12 → 24 V dc, 8 x Input, 4 x Output With Display; 917-6370

by RS PRO
0₫
SKU 9176370

Mã nhà sản xuất: 12 → 24 V dc

Đơn vị tính: Each