Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Translucent Silicone Rubber Sheet, 600mm x 600mm x 3mm; 878-8578

by RS PRO
0₫
SKU 8788578

Mã nhà sản xuất: Translucent

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Step Angle 7.5°
Holding Torque 3mNm
Voltage Rating 12 V dc
Frame Size 36mm
Stepper Motor Type Bipolar, Unipolar
Winding Arrangement Unipolar
Number of Pole Pairs 2