Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 6 Socket Socket, 250 V; 849-6153

by RS PRO
0₫
SKU 8496153

Mã nhà sản xuất: Socket Strip

Đơn vị tính: Each