Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 2.85mm Black ABS 3D Printer Filament, 1kg; 832-0359

by RS PRO
0₫
SKU 8320359

Mã nhà sản xuất: ABS

Đơn vị tính: Each