Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 2.85mm Black PLA 3D Printer Filament, 1kg; 832-0264

by RS PRO
0₫
SKU 8320264

Mã nhà sản xuất: PLA

Đơn vị tính: Each