Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 10mm R7s Red 348 mm Infrared (IR) Heat Lamp 230 V 1.5 kW; 796-0192

by RS PRO
0₫
SKU 7960192

Mã nhà sản xuất: 1.5 kW

Đơn vị tính: Each