Skip to content

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG qua Điện thoại / Email

. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Brooms, Mops, Buckets & Dust Pans > Dust Pans & Brushes

Green Dustpan & Brush for Hygiene including brush; 790-6885

by RS PRO
0₫
(Giá chưa VAT).
Mã kho: 7906885

Mã nhà sản xuất: Green

Đơn vị tính: Each

HOTLINE: 0898332898 / (028) 38550003

Email: SKF@nguyenxuong.com