Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

300mm x 8mm Diameter Stainless Steel Rod; 786-6015

by RS PRO
0₫
SKU 7866015

Mã nhà sản xuất: Stainless Steel

Đơn vị tính: Each