Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Mica Electrical Insulating Film, 304mm x 200mm x 0.2mm; 785-0815

by RS PRO
0₫
SKU 7850815

Mã nhà sản xuất: Mica

Đơn vị tính: 1 Lot of 5