Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Yellow Aluminium Sheet, 600mm Long, 3.5kg/m2, 600mm x 3mm; 778-1703

by RS PRO
0₫
SKU 7781703

Mã nhà sản xuất: 600mm

Đơn vị tính: Each