Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Carbon Fibre Sheet, 300mm x 300mm x 1.3mm; 764-8707

by RS PRO
0₫
SKU 7648707

Mã nhà sản xuất: Carbon Fibre Epoxy

Đơn vị tính: Each