Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 2 wire PT1000 Sensor, -50°C min +150°C max, 30mm Probe Length x 15mm Probe Diameter; 762-1130

by RS PRO
0₫
SKU 7621130

Mã nhà sản xuất: PT1000

Đơn vị tính: Each