Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 0.71mm Wire Lead Free Solder, +217°C Melting Point; 756-8884

by RS PRO
0₫
SKU 7568884

Mã nhà sản xuất: 0.71mm

Đơn vị tính: Each