Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO RS Series Axial Fixed Resistor 1kΩ ±5% 0.25W -500 → +350ppm/°C; 739-7459

by RS PRO
0₫
SKU 7397459

Mã nhà sản xuất: 1 kΩ

Đơn vị tính: Pack