Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO SPDT 15 A Capillary Thermostat, Automatic Reset; 733-4710

by RS PRO
0₫
SKU 7334710

Mã nhà sản xuất: 0°C

Đơn vị tính: Each