Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 12 piece Router Bit Set; 727-6327

by RS PRO
0₫
SKU 7276327

Mã nhà sản xuất: 12

Đơn vị tính: 1 Set

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Number of Pieces 12
Set Contents 6 mm Straight Bit; 12 mm Straight Bit; 16 mm Straight Bit; 12.7 mm Dovetail Bit; 12.7 mm V Grooving Bit; 32 mm 45 Chamfer Bit; 12.7 mm Flush Trim Bit; 12.7x6.3 mm Core Box Bit; 25.4xR4 mm Roman Ogee Bit; 22xR6.3mm Cove Bit; 22xR6.3 mm Round Over Bit; 28xR9.5 mm Round Over Bit