Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

1m x 10mm Diameter 303S31 Stainless Steel Rod; 682-832

by RS PRO
0₫
SKU 682832

Mã nhà sản xuất: 303S31 Stainless Steel

Đơn vị tính: 1 Lot of 5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Width 25 mm
Depth 16mm
Trunking/Chain Type Mini Trunking Self-Adhesive Coil
Colour White
Material UPVC
Length 15m