Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

1m x 4mm Diameter 303S31 Stainless Steel Rod; 682-810

by RS PRO
0₫
SKU 682810

Mã nhà sản xuất: 303S31 Stainless Steel

Đơn vị tính: 1 Lot of 5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Material 303S31 Stainless Steel
Form Rod
Length 1m
Outer Diameter 4mm
Hardness 262 HB
Thermal Conductivity 16.3 W/m.k at 100°c
Tensile Strength 500
Density 8.03g/cm³