Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 155 mm Wire Stripper, 0.2mm → 0.8mm; 540-1509

by RS PRO
0₫
SKU 5401509

Mã nhà sản xuất: Solid

Đơn vị tính: Each