Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Hybrid, Permanent Magnet Stepper Motor 1.8°, 0.22Nm, 2.8 V, 1.33 A, 4 Wires; 535-0467

by RS PRO
0₫
SKU 5350467

Mã nhà sản xuất: 1.8°

Đơn vị tính: Each