Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Tape Dispenser for 50mm Width Tape; 528-5414

by RS PRO
0₫
SKU 5285414

Mã nhà sản xuất: Hand Held

Đơn vị tính: Each