Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Insulated Crimp Bootlace Ferrule, 8mm Pin Length, 1.7mm Pin Diameter, 1mm² Wire Size, Red; 513-2607

by RS PRO
0₫
SKU 5132607

Mã nhà sản xuất: 1mm²

Đơn vị tính: 1 Bag of 500