Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Nylon 6.6 cable P-clip,12.7mm dia; 479-548

by RS PRO
0₫
SKU 479548

Mã nhà sản xuất:

Đơn vị tính: 1 Bag of 100