Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Single Pole Double Throw (SPDT) Toggle Switch, Latching, Panel Mount; 448-0747

by RS PRO
0₫
SKU 4480747

Mã nhà sản xuất: Single Pole Double Throw (SPDT)

Đơn vị tính: Pack