Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Black No 2:1, Heat Shrink Tubing 3.2mm Sleeve Dia. x 1.2m Length; 398-206

by RS PRO
0₫
SKU 398206

Mã nhà sản xuất: 3.2mm

Đơn vị tính: Pack