Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Thermocouple Wire Type K, -75 +250 °C 1 Core Unscreened PTFE Sheath 25m; 363-0389

by RS PRO
0₫
SKU 3630389

Mã nhà sản xuất: K

Đơn vị tính: Each