Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO 200mm Standard Plastic Anti-Static Solder Sucker With Silicone Rubber Nozzle; 343-7253

by RS PRO
0₫
SKU 3437253

Mã nhà sản xuất:

Đơn vị tính: Each