Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Temperature Sensitive Label, 60°C to 90°C, 2 Levels; 286-175

by RS PRO
0₫
SKU 286175

Mã nhà sản xuất: 60°C

Đơn vị tính: Pack