Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Clear Round Acrylic Tube, 1m x 13mm OD x 10mm ID; 282-2256

by RS PRO
0₫
SKU 2822256

Mã nhà sản xuất: Clear

Đơn vị tính: 1 Lot of 3