Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Driver Bit 7 Pieces, Hexagon; 262-0325

by RS PRO
0₫
SKU 2620325

Mã nhà sản xuất: Hexagon

Đơn vị tính: 1 Set

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Head Type Hexagon
Type Driver Bit
Size Hex 10, Hex 12, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, Hex 8
Number of Pieces 7
Material Chrome Vanadium Steel