Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Breadboard Prototyping Board 201 x 64 x 18.5mm; 210-4542

by RS PRO
0₫
SKU 2104542

Mã nhà sản xuất: Prototyping Board

Đơn vị tính: Each

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Type Prototyping Board
Length 201mm
Width 64mm
Height 18.5mm
Dimensions 201 x 64 x 18.5mm