Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Uninsulated Crimp Ring Terminal, M4 Stud Size, 0.5mm² to 1.5mm² Wire Size; 208-2565

by RS PRO
0₫
SKU 2082565

Mã nhà sản xuất: Uninsulated

Đơn vị tính: Pack