Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Natural Nylon Cable Tie, 380mm x 7.6 mm; 178-513

by RS PRO
0₫
SKU 178513

Mã nhà sản xuất: 380 mm

Đơn vị tính: 1 Bag of 100