Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Soldering Station, 220 → 240V; 124-4132

by RS PRO
0₫
SKU 1244132

Mã nhà sản xuất: Type F - Schuko plug, Type G - British 3-pin

Đơn vị tính: Each