Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO AVM-01 Anemometer, 45 m/s, 88 knots, 100 mph, 140 km/h, 8800 ft/min Max Air Velocity; 123-2202

by RS PRO
0₫
SKU 1232202

Mã nhà sản xuất: Air Velocity

Đơn vị tính: Each