Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

RS PRO Steel Alloy Compression Spring, 110mm x 21.6mm, 0.99N/mm; 121-242

by RS PRO
0₫
SKU 121242

Mã nhà sản xuất: 21.6mm

Đơn vị tính: Pack