Skip to content
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com
Website đang trong giai đoạn xây dựng. Thông tin liên hệ: tổng đài 0898.332.898 hoặc E-mail: Sales@nguyenxuong.com

Renesas Electronics Synergy SK-S7G2 MCU Starter Kit YSSKS7G2E30 [YSSKS7G2E30]; 123-4603

0₫
SKU 1234603

Mã nhà sản xuất: YSSKS7G2E30

Đơn vị tính: Each